ការពិត,ការជជែកត្រូវបានស្នើសុំធ្ងន់ធ្ងរដោយទាំងអស់សម្រាប់ហេតុសាមញ្ញដែលវាអនុញ្ញាតរហ័សទំនាក់ទំនងរវាងបុរសនិងស្ត្រី,ដែលអ្នករបស់គាត់ពាក់កណ្តាលស្រួច,ជាមួយភាពស្រួចស្រាវឬការផ្សងព្រេងដោយគ្មានថ្ងៃបន្ទាប់។ រីករាយ ដែលនៃការបើកបរនៅតាមផ្លូវនិងមិនធ្វើអ្វីវិញលើកលែងតែប្រហែលជាដំណើរការប្រមាថ។ នៅពេលដែលអ្នកនិយាយថាការជជែកបណ្តាញដែលបានមកដើម្បីយើងនៅក្នុងការលើកដំបូ ចិត្តនេះគឺជាវីដេអូណាត់ជួប។

About