តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួបជាមួយក្មេងស្រី? តើអ្វីទៅជាក្មេងស្រី? របស់យើងសវនករត្រូវតែស្វែងរកស្ត្រីម្នាក់ស្រី,រីករាយនិងមានបង្រៀនគ្មានបំណងប្រាថ្នានៃជម្លោះ។ គាត់ត្រូវបានហៅក្មេងស្រី,សួន,ឬគ្រាន់តែជាស្ត្រីម្នាក់,នាងបានក្លាយជាបក្សីដ៏កម្រនិងបុរសជាច្រើនឆ្ងល់ថាគ្រាន់តែជាកិច្ចប្រជុំដោយស្មោះនិងពិតប្រាកដ។ , ស្មុគស្មាញនៃការជួបប្រទះនិងលុបបំបាត់ការណាត់ជាប្រភពនៃការទំនាក់ទំនយូរក្តានុពលទាំងអស់ចុងក្រោយនេះស្ថិតិបង្ហាញថានេះគឺជាការមិនប្រើប្រាស់នោះគឺធ្វើឡើងដោយពួកគេថិជន

About