ខ្ញុំអាចប្រាប់ប្រសិនបើមួយអារ៉ាប់ក្មេងប្រុសជាទាក់ទាញទៅនាងដោយការពិតដែលថាគាត់គឺឥតឈប់ឈរសម្លឹងខ្ញុំ។ របស់នាងរាងកាយ,កាយវិការរបស់នាង,គឺមានច្រើនច្បាស់ជាងអ្នកផ្សេងទៀតបុរស។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកដូចជាអារ៉ាប់,អ្នកប្រហែលជានៅខាងស្ដាំ។

អារ៉ាប់ក្មេងប្រុសនេះគឺគ្រាន់តែដូចជាអ្នកដទៃ។ វាកើតឡើងដែលអ្នកអាចប្រាប់នៅពេលដែលការរ៉ាប់ក្មេងប្រុសចូលចិត្តអ្នកដោយសាររបស់គាត់ភាសារាងកាយគឺច្បាស់ដូច្នេះ។ អារ៉ាប់ក្មេងប្រុសមិនដឹងថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយកការថែទាំនៃក្មេងស្រី។ ពួកគេមិនត្រូវបានបង្រៀនដើម្បីទាក់ទា,ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដើម្បីរៀបការក្មេងស្រីនេះពួកគេចូលចិត្ត។ ប្រសិនបើមួយអារ៉ាប់ក្មេងប្រុសចូលចិត្តអ្នកនិងមិនមែនពួកអារ៉ាប់,មិនរង់ចាំសម្រាប់គាត់ដើម្បីបង់អ្នករហូត។ ភាគច្រើនអារ៉ាប់បុរសរៀបរ៉ាប់ក្មេងស្រី។ គ្រាន់តែរីករាយពិតដែលថាគាត់ស្រឡាញ់អ្នក,និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យវាទៅឆ្ងាយពេកប្រសិនបើអ្នកបានធ្វើ អ្នកមិនចង់ឱ្យគាត់ដើម្បីទទួលបានប៉ះពាល់។ រក្សាសិទ្ធិនៃហា ។ និងម្ចាស់កម្មសិ។ ផ្សេងទៀតផលិតផលនិងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរៀបរាប់អាចត្រូវបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជសញ្ញានៃម្ចាស់កម្មសិ។ មជ្ឈម ®គឺជាចុះឈ្មោះសេវាកម្មសញ្ញានៃការហា,។មជ្ឈម និង (និពន្ធ)អាចរកប្រាក់នៅលើតំបន់នេះតាមរយៈដៃគូនិងផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងដៃគូ,រួមទាំងវីនិងអ្នកដទៃ។ ដូចជាការមើលឃើញអ្នកប្រើមួយចំនួនរឿងតម្រូវរបស់អ្នកយល់ព្រម។ ដើម្បីកែលម្អការប្រតិបត្ដិនៃគេហទំព័រ,ជីវិតធានាប្រើខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នា),និងក៏អាចប្រមូល,ដំណើរការនិងផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ សូមជ្រើសផ្នែកដែលនៃសេវាកម្មរបស់យើងអ្នកយល់ព្រមទៅ។

About