ទំនាក់ទំនគឺជាបណ្តាញថេរមួយនៅក្នុងជីវិតនៃការណាមួម័យទំនើបម្នាក់។ ខណៈពេលបណ្តាញទំនាក់ទំនមួយចំនួនតែមួយគក្ខណៈសម្បត្តិដែលមិនអាចអួតជជែកផ្ទាល់។ ទាំងនេះរួមមាន៖

ធំមួយទស្សនិកជននៃសក្តានុពលផ្សេងគ្នា។ តែតាមរយៈអ៊ីនធឺណិអ្នកអាចទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដែលបុរសមិនដែលឃើញពីមុននិងមិនអាចមើលឃើញ;

សមត្ថភាពដើម្បីរកឃើញមិនត្រឹមតែដៀលប្រយោជន៍, មិត្តភក្តិនិងដៃគូជីវិត, ប្រសិនបើអ្នកមានសំណាង។

នៅក្នុងរបស់យើងអត្ថបទយើងនឹងនិយាយអំពីកម្មវិធីដែលមានស្រាប់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងនៅលើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីពិភាក្សារបស់ពួសំខាន់ខុសគ្នាពីគ្នាផ្សេងទៀតនិងប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រើ។ លើសពីនេះទៀត, យើងនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកមួយចំនួនជំនួយនៅលើតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រសិទ្ធិភាពចូលរួមបណ្តាញគណបក្សដើម្បីជៀសវាមិនស្រួលនិងដើម្បីបង្កើតកម្មរង្វង់នៃការមិត្តភក្តិ។

About