ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងបណ្តាញ, និងជាពិសេសវីដេអូជជែកបានក្លាយជាសំណព្វរកវិធីដើម្បីស្វែងរក, យ៉ាងខ្លាំងលើសការពិត។ ការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនកក្ដីស្រឡាញ់និងសុភមង្គលតាមរយៈជជែកផ្ទាល់រ៉ូឡែត, និងមានការសាមញ្ញពន្យល់៖ជាយូរឆ្លើយឆ្លងអនុញ្ញាតឱ្យទទួលស្គាល់វាគ្មិនសូម្បីតែល្អប្រសើរជាងនៅក្នុងផ្ទាល់ខ្លួនសន្ទនា។ នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំមួយយ៉ាងធំពេញនិយមរជជែករ៉ូឡែត, ដើមវិធីនៃការទំនាក់ទំននៅក្នុងដែនរបស់ ត្រូវបានជ្រើសដោយចៃដន្យចេញនៃការជាច្រើននៅពេលនេះនេះគេហទំព័រមនុស្ស។

About