ហេតុអ្វីបានចុះឈ្មោះ?

ណាត់សម្រាប់ពាហ៍ពិពាហ៍និងធ្ងន់ធ្ងរទំនាក់ទំនង។ ការងាយស្រួលនិងតែស្វែងរកគឺអាចប្រើបានដល់មនុស្សគ្រប់វ័យ។ ចង់រៀនបន្ថែមអំពីរបៀបស្វែងរករបស់យើង?

ការស្វែងរកសម្រាប់មិត្តភក្តិថ្មីនិងគូកន។ ជជែកលើបណ្តាញណាត់គឺឥតគិតថ្លៃនិងអាចប្រើបាននៅជុំវិញនាឡិកា!

ស្វែងរកមនុស្សដើម្បី ។»ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯង,»អ្នកគិតថា? ហើយនោះជាឥតខ្ចោះបំណងប្រាថ្នាធម្មតា! រកឃើញផ្កាយរណបក្នុងបណ្តាញ, ផ្លាស់ប្តូរទូរស័ព្ទលេខនិងចូលទៅនៅលើវិស្សមកាលជាមួយនឹងក្តីរីករាយ!

ឬដោយប្រើគណនីរបស់អ្នកនៅក្នុងសហគមន៍

សេវាកម្ម»ការណាត់ជួបណ្តាញឥតគិតថ្លៃ»ជារៀងរាល់ថ្ងៃ, ពាន់នាក់នៃអ្នកប្រើប្រាស់ទស្សនា។ រកមើលសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយនៅលើពេញនិយមឥតគិតថ្លៃបណ្តាញណាត់និងប្រហែលសព្វថ្ងៃនេះអ្នកនឹងរកឃើត្តរួមព្រលឹង, មិត្តភក្តិឬកម្មមនុស្សម្នាក់ដើម្បីនិយាយទៅ។ វាគឺជាការនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង, អ្នកប្រើប្រាស់អាចងាយស្រួលរកឃើញរបស់អ្នកស្រឡាញ់និងជួបមិត្តភក្តិថ្មី។ និងមិត្តភក្តិថ្មីគឺតែងតែល្អ, ពួកគេបានអនុញ្ញាតដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងដើម្បីយល់, ដើម្បីរៀនរាល់ថ្ងៃអ្វីមួយ។ ត្រឹមតែរស់នៅទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សពិតពីជុំវិញពិភពលោក។ មានផាសុខមិនមែនផ្ទាល់ស្វែងរកនៅលើមូលដ្ឋាននៃណួរណាត់ជួប, រូបថត, ប្រកួតប្រជែង, គន្លឹះ, និងច្រើនទៀត។

About