បុរសម្លឹងមើលសម្រាប់ក្មេងស្រីនៅក្នុងបារាំងជួបបារាំងបុរស

វាជាការខ្ញុំ ។ ខ្ញុំចង់នាំអ្នកចេញសម្រាប់ជជែក។ យប់ជីវិត។ ធ្វើដំណើររបស់វាអាស្រ័យលើរបស់ខ្ញុំអារម្មណ៍រីករាយជារៀងរាល់នាទីនៃជីវិត។ ខ្ញុំចូលចិត្តដើម្បីភាពយន្តដូចជាការដើររបស់ខ្ញុំកម្ពស់ម៉ែត្រខ្ញុំបានងងឹតត្នោតសក់ប្រភេទរាងធម្មតាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អនៃការលេងសើម្លៀកបំពាក់ចូលចិត្តធម្មតាពីការទំនាក់ទំនងរង់ចាំសម្រាប់បដិសម្រាប់ខ្ញុំ,ជឿទុកចិត្តគឺខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលាធ្វើការដូចជាសិល្បករ"ឥតគិតថ្លៃ-ការលែន"ខ្ញុំមានគេស្គាល់ថាសិល្បករនិងខ្ញុំបានបង្ហាញអន្តរជាតិខ្ញុំពិតជាធម្មតានិងសាមញ្ញម្នាក់នោះស្ដើងនិងសង្ហា,ខ្ញុំមិនមែនជាម៉ូតណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំពាក់ម៉ាកយីហោនិងស្រឡាញ់ទឹកអប់និងត្រូវបានតែងតែ
ដើម្បីទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ ក្មេងស្រីលើបណ្តាញដើម្បីជួបអ្នក ១៨ ចុះបញ្ជីជម្រើស វីដេអូជជែកណាត់ជួប មើលវីដេអូជជែក វីដេអូរួមភេទណាត់ជួបជជែក វីដេអូណាត់ជួបជាមួយនឹងក្មេងស្រីទាំងអស់នៅលើពិភពលោក តំបន់ណាត់ជួបផ្ទាល់ដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ ណាត់សម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ។ ស្គាល់គ្នាបុរសវីដេអូ