ពេញវ័យជួបប្រទះ៖ការរួមភេទណាត់ដោយមិនធ្វើឱ្យក្បាល

ឆ្នាំចនិងធំ,ទីម៉ែត្រនិងស្តើងសម្រាប់គីឡូក្រាម។ សក់ខ្លី,អំបិលនិងម្រេចខៀវភ្នែកនិងមិនមានរោម,ជា និងដាក់ជូន។ ឌីជេទពិសោធន៍ដាក់ស្នើជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់និងប្តីប្រពន្ធ(គ្រួសារ,ខ្នោះដៃនិងបិទភ្នែក,រឿង,កម្មវិធីជំនួយ,ការគៀប,សម្លៀកបំពាក់លខ្ញុំជាក្មេងស្រីថ្ងៃឈប់សម្រាក-ផលិតវិសេសវិសាល,ក្មេងរួមភេទគឺអាចប្រើបានសម្រាប់ការជួបផ្លូវភេទមួយល្អផែនការរួមភេទ។
វីដេអូណាត់ជួប ក្រាណាត់វីដេអូ ទទួលបានដើម្បីដឹ ៤៥ ឯកោចង់ជួបអ្នក ស្គាល់គ្នាតាមវីដេអូ វីដេអូជជែកលើបណ្តាញ ជជែកវីដេអូលើបណ្តាញសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ ពេញវ័យណាត់ជួបការចុះឈ្មោះឥតគិតថ្លៃ ផ្ទាល់វីដេអូផ្សាយជជែក ដោយមិនផ្សព្វផ្សាយ