តើខ្ញុំអាចមើលបារាំងផ្ទាល់ដោយផ្ទាល់និងការផ្សាយផ្ទាល់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្ស? ដើម្បីមើលទាំងអស់បារាំងដោយផ្ទាល់កម្មវិធីបណ្តាញនៅលើកុំព្យូទ័រ,ឈ្មោះ, និងបន្ទះ។ ចុចលើប៊ូតុងលេងខាងលើដើម្បីចាប់ផ្តើមការមើលទូរទស្សណ្តាញសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ។ មើលវីដេអូទាំងអស់បារាំងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងចានសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ។ បារាំង។ ទូរទស្សបារាំង-ចាក់វីដេអូ-លើបណ្តាញទូរទស្សន៍៖បារាំងរស់នៅបារាំងផ្ទាល់គឺជាការផ្សាយលើបណ្តាញ,វាគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសបារាំងទូរទស្សន៍ផ្ទាល់និងលើបណ្តាញនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ ឥតគិតថ្លៃទូរទស្សផ្សាយ៖ឆានែលផ្ទាល់ទូរទស្សផ្តល់ជូនអ្នកចូលទៅបណ្តាញទូរទស្សប៉ុស្តិ៍និងបណ្ដាញទូរទស្សពិភពលោក។ អ្នកមិនត្រូវការ វភាពរស់នៅទូរទស្សន៍,គ្មានបញ្ហាដែលអ្នកមាន។ ពាន់នាក់នៃទូរទស្សបណ្តាញអាចប្រើបាននៅលើផ្ទាល់ឆានែលទូរទស្សជាមួយនឹងគ្មានឡើយ។ បណ្តាញទូរទស្សចាក់ផ្សាយឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញនិងរស់នៅលើអ៊ីនធឺណិត។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការជ្រើសរើសឆានែលមួយអាចប្រើបាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ជម្រើសដើម្បីចាប់ផ្តើមផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឆានែលស្ទ្រីម។ សម្រាប់ប្រទេសនីនេះចំនួននៃបណ្តាញនឹងបញ្ឈប់ការកើនឡើងហើយអ្នកនឹងតែងតែត្រូវបានផ្តល់ជូនឥតគិតថ្លៃ។ អ្នករីករាយមើលជាផ្ទាល់លើអ៊ីនធឺណិតឬមើលលើបណ្តាញព្រឹត្តិការណ៍មួយ,ស៊េរី,ខ្សែភាពយន្ដ,កីឡាមួយ,ឯកសារឬរូបថ្លុក។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺឥតគិតថ្លៃនិងគ្មាន។ ដើម្បីបភាពរបស់យើងផ្ទាល់ទូរទស្សជាតិទាំងអស់អ្នកត្រូវការគឺអ៊ីនធឺណិតភ្ជាប់ជាមួយនឹងល្បឿនមធ្យម,ឬប្រសើរជាងលឿនការតភ្ជាប់ល្អប្រសើរសម្រាប់បណ្តាញទូរទស្សន៍។ ការមើលទូរទស្សផងដែរនៅលើរបស់អ្នកភ្ជាប់ឧបករណ៍,ទូរទស្សប៉ុស្តិ៍ធ្វើការនៅលើទូរស័ព្ទដៃ,ដូចជាផ្លែប៉ោមនិង,ឬទូរស័ព្ទប៉ុន្តែផងដែរថ្នាំគ្រាប់។ អារម្មណ៍ឥតគិតថ្លៃដើម្បីទាន់សម័យរបស់អ៊ិនធឺណិរុករកជាទៀងទាត់។ ផ្ទាល់ទូរទស្សប៉ុស្តិ៍ធ្វើការជាមួយនឹងភាគច្រើនកម្មវិធី និងអ្នកដទៃ។ មិនស្ទាក់ស្ទើរទាក់ទងមកយើងដើម្បីផ្តល់ជូនអាមេរិកប្រទេសមួយដែលមិនទាន់ជានៅលើផ្ទាល់ឆានែលទូរទស្សន៍មួយឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញទូរទស្សន៍ឆានែល។ ការកំណត់ខូគីនៅលើវេបសាយនេះមានកំណត់ទៅ’អនុញ្ញាតខូគី’ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកដ៏ល្អបំផុតរុករកអាចធ្វើបាន។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រើប្រាស់វេបសាយនេះដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ខូគីឬអ្នកចុច’ការទទួលយកខាងក្រោមបន្ទាប់មកអ្នកគឺជាអ្ន ទៅនេះ។

About