ជជែករ៉ូឡែត ការពេញនិយមបំផុតរុស្ស៊ី។ ជែកប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានទស្សនាដោយជាង ៥០០ ពាន់នាក់អ្នកប្រើប្រាស់នៅបារាំងនិងប្រទេសផ្សេង។

ជជែករ៉ូឡែនយ៉ាងលឿនហើយគ្រាន់តែ

ដើម្បីចាប់ផ្តើមជជែកគ្រាន់តែចុចមួយប៊ូតុង»ចាប់ផ្តើម»ហើយ ភ្លាមនឹងជ្រើសរើស សម្រាប់អ្នក។ ដើម្បីចាប់ផ្តើមប្រើជជែក, អ្នកនឹងមិនមានដើម្បីចុះឈ្មោះ, និងសំខាន់បំផុតទាំងស្រុងឥតគិតថ្លៃ។ ភាពសាមញ្ញនិងងាយស្រួលជាចម្បងសម្ងាត់នៃប្រជាប្រិយនៃការជជែករ៉ូឡែត។

ជជែករ៉ូឡែត ណាត់ជួបធម្មតា

មនុស្សជាច្រើនស្រួលដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងការចម្លែកនៅលើផ្លូវនិងជាពិសេសដើម្បីជួបអ្នក។ ក្មេងស្រីមានការភ័យខ្លាចដើម្បីធ្វើឱ្យកដំបូងផ្លាស់ប្តូរ, ដូច្នេះជាការមិនទៅហាក់ដូចទុង, និងបុរសមានភ័យខ្លាចនៃការបដិសេធ។ វាគឺជាការលំបាកដើម្បីទាយថាតើមនុស្សម្នាក់មានឆន្ទៈដើម្បីជជែកជាមួយនឹងអ្នក។ ដោយសារតែនេះ, ជាញឹកញាប់ទទួលរងទាំងប្រុសនិងក្មេងស្រី។ បន្ទាប់ពីទាំងអស់, មិនខ្លាំងណាស់ស្រស់ស្អាតបុរសទទួលបាននៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំរបរាជ័យ, ជាពិសេសនៅលើផ្លូវ, នៅចំពោះមុខគ្រប់គ្នា។ យ៉ាងល្អ, ស្រីមិនចង់មានកេរសម្នាក់, ខ្ញុំចង់ឱ្យការទំនាក់ទំនងនិងស្គាល់គ្នាចាប់ផ្តើមដោយខ្លួនវាផ្ទាល់។ បណ្តាញសង្គមិនត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសារពួកគេព្រមព្រៀងភាគច្រើនរួចទៅហើយស៊ាំជាមួយនឹងគ្នាផ្សេងទៀតមនុស្ស។ ជជែករ៉ូឡែតដោះស្រាយបញ្ហានេះ! ប្រសិនបើអ្នកបានជួបម្នាក់នៅក្នុងការជជែក, បន្ទាប់មកប្រភពគឺត្រៀមខ្លួនដើម្បីទំនាក់ទំនងនិងជួបអ្នក។

ងាយស្រួលមិនត្រឹមតែរៀន, ប៉ុន្តែផងដែរដើម្បីនិយាយថាលា

About