បារាំងគឺមិនត្រឹមតែពលរដ្ឋប៉មនិងរ៉ូមែនដើរបាន, ប៉ុន្តែផងដែរឥតគិតថ្លៃវីដេអូជជែក»បណ្តាញណាត់ជួប»។ ការ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ២០១១ និងទទួលបានយ៉ាងលឿនរបស់ខ្លួនទស្សនិកជន។ ចាប់តាំងពីគេហទំព័រមិនបានផ្លាស់ប្តូររចនា, ប៉ុន្តែនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ការងាយស្រួលនៃទំនាក់ទំនង។»បណ្តាញណាត់ជួប»ហើយអ្នកអាចអនុវត្តរបស់បារាំងប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងថាភាសានេះ, យ៉ាងហោចរៀនមួយចំនួនបារាំងពាក្យ។

គ្មានការចុះឈ្មោះ

ឥតគិតថ្លៃជជែក

គ្មានកំណែរុស្ស៊ី

គុណវិបត្តិនៃ»បណ្តាញណាត់ជួប»៖

ត្រួតពិនិត្យ

មាន

About