ថាតើទំនាក់ទំនងជាមួយស្រឡាញ់និងមិត្តភក្តិដើម្បីត្រូវបានដូច្នេះមានផាសុខនិងជាបន្ទាន់ដើម្បីរក្សាទុកពេលវេលា? នៅក្នុងថ្ងៃនេះរបស់ពិភពលោកនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាបានទៅឆ្ងាយទៅមុខ, អ្វីទេគឺអាចធ្វើបាន។ ឥតគិតថ្លៃវីដេអូជជែច្ឆេទ, គឺពិតជាផ្នែកមួយនៃការល្អបំផុតទម្រង់នៃអ៊ិនធឺណិទំនាក់ទំនង។ បណ្តាញវីដេអូជជែកអនុញ្ញាតអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីជជែកដោយផ្ទាល់នៅលើបណ្តាញ-កាមេរ៉ា, និងមិនខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់អ្នកនៅក្នុងប្រយោជន៍, ដូចជានៅក្នុងករណីនៃការរង់ចាំអក្សរ។ អ្នកគ្រាន់តែនិយាយទៅកាលណាអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតអាចនិយាយថា»នៅរស់»។ បន្ទាប់ពីការបណ្តាញចាក់ផ្សាយនេះអនុញ្ញាតពេលវេលាដើម្បីមើលឃើញដៃគូគាត់នៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រ។ សម្រាប់ណាត់ជួបនៅក្នុងវីដេអូជជែកជាមួយនឹងក្មេងស្រីឬបុរសអ្នកនឹងត្រូវការរ៉ានិងមីក្រូហ្វូន។ ដោយវិធីនេះភាគច្រើនកុំព្យូទ័រយួព្វថ្ងៃនេះគឺមានបំពាក់ជាមួយនឹងពិសេសសម្រាប់ម៉ាស៊ីនថតនេះវិធីសាស្រ្តនៃការទំនាក់ទំនង។

About