ជម្រើសនៃតង់ទីពីរ-មិនមែនជាការងាយស្រួកិច្ច។ យើងរាល់គ្នាគឺមានតែជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់គាត់នៅលើជីវិត, ទម្លាប់, រូបរាង, និស្ស័យ។ វិធីតែមួយដើម្បីដឹងថាជាមនុស្សថ្មីគឺជាទំនាក់ទំនង។ ទូទៅ, តម្លៃនៃការធម្មតាមនុស្សទំនាក់ទំនងមិនអាចត្រូវបានហួសពីការ។ ពីការច្រើនយើងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីបដិសេធពីជនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់, ម្ហូបអាហារ, នៅក្នុងបរិស្ថាន។ ប៉ុន្តែដើម្បីបង្អត់ខ្លួនឯងនៃឱកាសដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សគឺជាការធំបំផុតទោស។ យើងមានការសំខាន់ផ្នែកមួយនៃការយល់ដឹងយើងជាជនពិភាក្សាជាមួយនឹងពួកគេរបស់យើងក្តីអំណរព្រួយបារម្ភ, គំនិត។ ទំនាក់ទំនងជាមួយមួយស្រឡាញ់មួយគឺមិនត្រឹមតែជាមធ្យោបាយនៃការផ្លាស់ប្តូរនៃពទេប៉ុន្តែផងដែរម្ហូបអាហារសម្រាប់ចិត្តនិងចិត្តតិកិច្ឆា, និងលេង។ នៅក្នុងការកើនឡើងចង្វាក់នៃសម័យទំនើបជីវិតរហែករវាងការងារ, សាលារៀនចំនួនម៉ោងនៃការកំសាន្ត, បុរសម្នាក់គឺក្នុងមួយតូចចង្អៀតសង្គម, មិត្តរួមថ្នាក់។ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបង្វិលក្នុងចំណោមមនុស្សដូចគ្នា, ជាច្រើនមានការទទួលបានប្រើដើម្បីការស្នេននិងការកំណត់ជួររបស់ពួកគេទំនាក់ទំនង។ មិនភ្ញាក់ផ្អើល, ជាមួយនឹងកំពុងខ្វះខាតនៃភាពសម្បូរមនុស្សនិងតួអក្សរ, វាជាការលំបាកដើម្បីរកឃើញមិត្តភក្តិល្អ។ តើអ្វីដើម្បីនិយាយអំពីការស្វែងរករបស់ទីពាក់កណ្តាល។ ប៉ុន្តែការ, ដូចជាមុនពេល, នៃមនុស្សជាតិ, បង្កើតជាមួយនឹងដៃរបស់ខ្លួនសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយហាក់ដូចជាពុះពារឧបសគ្គ, បានបង្កើតការរំពឹងទុកដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាថ្មី។ អ៊ីនធឺណិតបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយសុទ្ធសាធវិទ្យាសាស្ត្រនិងយោធា-បញ្ហាបច្ចេកញ្ជផ្ទុះចូលទៅក្នុងរបស់យើងក្នុងជីវិត។ នៅក្នុងគ្រាន់តែពីរបីឆ្នាំមកររីកចំរើននៃសង្គមបណ្តាញអ៊ិនធឺណិ, សេវាតម្រង់ទិសដំណើរការនៃការទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្ស។ មួយក្រុមពិសេសក្នុងចំណោមពួកគេណាត់ជួប។ គំរូល្អគឺជាគេហទំព័ររបស់យើងគឺជាផ្នែកមួយនៃការពេញនិយមបំផុតអ៊ីនធើណាត់ជួប។ នៅគេហទំព័ររបស់យើងអ្នកនឹងរកឃើញសម្បត្តិច្រើន។ ច្បាស់លាស់, ក្រាហ្វិក, រចនារលោងនិងសម្បូរបែនមុខងារដែលផ្តល់នូវអ្នកងាយស្រួលទំនាក់ទំនង។ ប្រសិទ្ធិភាពស្វែងរកទម្រង់, សេវាបន្ថែមសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយឬបាំងសំណួរ, ការរុករករបៀបនិងស្ថានភាពដូចជាមើលមិនឃើភី។ ឱកាសនេះដើម្បីបង្ហាញរបស់ពួណិតអាសូរនិងផ្តល់ឱ្យអំណោយទៅមិត្តភក្តិដើម្បីវាស់សមត្ថភាពនិងសមត្ថភាពតាមរយៈភាពខុសគ្នានៃការធ្វើតេស្ត។ គេហទំព័រគឺយ៉ាងសកម្មអភិវឌ្ឍតាំងពីឆ្នាំ ២០០៧ និងឥឡូវនេះគាត់មានជាច្រើនលាននាក់នៃប្រជាជនដែលបានកំណត់នៅលើណាត់ជួបសម្រាប់ការធ្ងន់ធ្ងរយូរអង្វែងទំនាក់ទំនង។ នៅក្នុងនេះទំនាក់ទំនងខ្លួននិងស្វែងរកទម្រង់ទាំងស្រុងឥតគិតថ្លៃ។ លើសពីនេះទៀត, តំបន់មានច្រើននៃអត្ថប្រយោជន៍ពីជំនាញចិត្តសាស្ត្រនៅលើប្រធានបទនៃការទំនាក់ទំនងនិងទំនាក់ទំនងនៃមនុស្ស-ពីទូទៅច្បាប់និងប្រជាប្រិជ្ញាដើម្បីរកដំបូន្មានជាក់លាក់នៃអ្នកជំនាញក្នុងការដោះស្រាយជីវិតពិតបញ្ហា។

About