ដើម្បីទាញយកដើម្បីបករណ៍គ្រាន់តែចុចប៊ូតុងនេះ។ វាជាការងាយស្រួលនិងការធានា។ យើងផ្តល់តែដើមឯកសារ ។ ប្រសិនបើណាមួយនៃសម្ភារៈនៅលើតំបន់នេះរំលោភសិទ្ធិរបស់,ជួបមនុស្សថ្មីក្បែរនោះ(នៅជិតខ្ញុំ),សមាជិករបស់យើងមានពីរ៖ទីក្រុងប៉ារី,លីយ៉ុង,ដ៏ស្រស់ស្អាត,ជនភៀសខ្លួន, និងទាំងអស់បារាំងនិងអង់គ្លេសនិងបារាំង។ សូមរក្សាទុកក្នុងចិត្តថាបារាំងជជែកជាមួយមិត្តន្លែងនិង,ឬក្រាតមិនត្រូវអនុញ្ញាតហើយដូច្នេះយើងមានការសោកស្តាយប្រសិនបើយើងមានដើម្បីរារាំងណាមួយរបស់យើងសមាជិកគណនី។

About